pyrimarmy2_c

ביטוח רכב ככלי למלחמה בתאונות דרכים

לכתבה המקורית באתר אלביט לחצו כאן.

שיתוף סוכנים לפי תוכנית מיוחדת שתחייב כל מבוטח המגיש תביעה לחברת ביטוח בגין נזק גוף, נזק לרכב או שהוא נתבע ע"י צד ג' לעבור הדרכה מיוחדת בפיקוחו של סוכן ביטוח ותמורת תשלום לסוכן.

תאונות הדרכים מהוות את אחת המכות הקשות של המדינה כאשר מניין ההרוגים בכבישי הארץ עולה על מספר ההרוגים במלחמות ישראל ובפעולות האיבה גם יחד.

על מנת לחסוך בחיי אדם בכביש אין צורך למסור שטחים או אסירים ולהמר על התוצאות אלא פשוט לעשות את הדבר שהעם היהודי (ויש אומרים שגם הערבים תושבי ישראל) כל כך מצטיינים בו והוא לחשוב

.

הכדאיות של המבטחים בביטוח נהגים הוכיחה את עצמה בתוצאות החיתום של שנת 2010, כאשר שתי חברות הביטוח אשר הראו רווחי חיתום בביטוח רכב הן ביטוח ישיר וחברת הפניקס המתמקדות בביטוחם של נהגים זהירים.

 

דבר זה אינו חדש ואפילו הסופר יורם קניוק, זוכה פרס ספיר השנה, הציע לאמץ את שיטת התעריף המקובלת אצל מבטחים מסוימים בארה"ב בכתבתו: שקלים נגד תאונות דרכים.

העדפה תעריפית של נהגים זהירים על ידי מבטח אחד או יותר, עדיין אינה יוצרת את הפתרון הראוי מבחינת ה"עונש" הצפוי לנהגים פחות זהירים ואפילו מסוכנים, כל עוד קיימת בעבורם אפשרות ממשית (הממומשת על ידם) לרכוש ביטוח במחיר שאינו מגלם את גובה הסיכון העולה מנהיגתם.

 

הפן החיובי של תעריפי הרכב הקיימים (בביטוח רכב מקיף ובביטוח חובה) הוא חישוב פרמיה (וגם השתתפות עצמית בביטוח מקיף) המבוסס על חלק ממאפייני הסיכון כמו גיל, מין, ותק נהיגה, ניסיון תביעות ובתעריף ביטוח רכב חובה אפשרות למתן הנחות על כריות אוויר ברכב ותשלום פרמיה נוספת בגין הרשעות במהלך שלוש השנים האחרונות שהביאו בזכות עצמן לשלילת רישיון הנהג.

 

הפן השלילי הוא שמרבית המבטחים אינם קובעים את התעריף המתאים לגביית הפרמיה הראויה מנהגים שאינם זהירים ומנהגים מסוכנים. הסיבה לדעתי, היא שיקול מסחרי של המבטחים וחשש מאובדן מבוטחי וסוכנים גם בתחומים אחרים של ביטוח (כמו למשל בעלי עסקים שיעזבו את הסוכן והחברה בשל התייקרות ביטוח הרכב, ביטול פוליסות לביטוח חיים או בריאות בשל כעס על התייקרות הביטוח וכו'). חלק נכבד מהמאפיינים שיש בהם כדי להקטין את סיכון הנוהג, כמו למשל מערכות טכנולוגיות אינם מהווים גורם להנחה בפרמיה אצל מרבית המבטחים, הפרמיה לביטוח משולמת במקרים רבים על ידי המעביד, קיימים קולקטיבים שונים הקובעים רמות תעריפים מיוחדות אשר אינן מבוססות בהכרח על סיכון הנוהג והגורם המכריע לדעתי, הוא העובדה שהפוליסה לביטוח החובה ולביטוח צד ג' רכוש נערכת לרכב ולא לנהג (למעט אופנועים ומוניות), כאשר בעל רישיון נהיגה שאינו מחזיק ברכב אינו יכול לערוך לעצמו ביטוח נפרד ובכך גם לבחור את סוג ביטוח הרכב (למשל בביטוח צד ג' רכוש, גבול אחריות) והוא נתון לחסדיהם של בעלי  כלי הרכב המעמידים אותם לרשותו ועשוי למצוא את עצמו במצב של היעדר ביטוח כאשר קיבל מידע לא נכון מבעל הרכב לגבי קיומו של הביטוח בכלל או לגבי מגבלותיו (לגבי גיל או וותק של הנוהג).

 

הפעולות המוצעות על ידי לשיפור המצב הן:

 

  • יצירת אפשרות לביטוח חובה וצד ג' לבעל רישיון נהיגה ולא רק לבעל רכב.
     

  • מתן העדפה תעריפית משמעותית בביטוח מקיף, צד ג' וחובה למי שעושה שימוש בטכנולוגיות מתוחכמות למניעת תאונות דרכים.
     

  • שיתוף סוכני הביטוח לפי תוכנית מיוחדת שתחייב כל מבוטח המגיש תביעה לחברת ביטוח בגין נזק גוף, נזק לרכב או שהוא נתבע ע"י צד ג' לעבור הדרכה מיוחדת בפיקוחו של סוכן ביטוח ותמורת תשלום לסוכן שייקבע ע"י הפיקוח על הביטוח וזאת על מנת למנוע מעורבות עתידית בתאונות נוספות של מבוטחים העשויות להיות הרבה יותר "רציניות" ו"קטלניות". ההדרכה יכולה ורצוי שתכלול ניתוח של מאפייני התאונה שהיתה ובדיקת אפשרויות שונות לאפשרויות מניעתה ומניעה של תאונות מסוג דומה כולל שימוש בטכנולוגיות קיימות.

צור קשר

דילוג לתוכן