דוחות אזהרה החל מאפריל 2010

הגיע אלינו למייל ממכם מייל בנודע לחוקים חדשים בנוגע לדוחות אזהרה שנכנסו לתוקף. הפנימו…

החל מהראשון לאפריל 2010, מדיניות האכיפה בתחום דוחות האזהרה משתנה בהתאם למסקנות והמלצות שהתקבלו בתום עבודת מטה שנערכה ע"י צוות מקצועי באגף התנועה  , כאשר מעתה יהיו זכאים להמרה לדוח אזהרה, נהגים בעלי 10 שנות ותק של רישיון נהיגה וחמש שנים ללא רישום תעבורתי מכל סוג.

בנוסף לאמור, בעבירות מסוימות שנקבעו, כגון: תמרור עצור, עקיפה בקו הפרדה רצוף וכן שימוש בטלפוניים ניידים במהלך נהיגה – לא תתבצענה הסבות לדוחות אזהרה  גם אם הקריטריונים הנ"ל מתקיימים.

מדובר בשינוי מדיניות אכיפה לאחר שזו נבחנה במסגרת מחקר אשר בחן אפקטיביות השימוש בדו"חות אזהרה, במסגרתו בוצעה סקירה ספרותית והשוואה למדיניות אכיפה בעולם ומחקר אמפירי – כמותי על פני שנתיים ( 2007-2008) בקרב 10,000 נהגים ( שמחציתם קבלו דוח אזהרה ומחציתם דוח רגיל).

עפ"י הסקירה הספרותית אשר בחנה 2 מחקרים שנערכו בנושא בארה"ב, עלה כי אפקטיביות דו"ח האזהרה איננה ניכרת בצמצום תאונות הדרכים ובביצוע עבירות התנועה, וכי ההיפך הוא הנכון, קרי – המחקרים מציגים אפקטיביות גבוהה של דו"ח הרגיל לעומת דו"ח אזהרה.

עוד עלה ממחקרים אלה כי ישנה קורלציה חיובית בין מתן דו"חות רגילים לבין צמצום ת"ד קשות ועבירות תנועה בקרב נהגים צעירים.

בעת ניתוח ממצאי המחקר האמפירי – כמותי, הנתונים לא הותירו ספק באשר להעדר ההרתעה של דוח האזהרה, ולמעשה עלה כי דו"ח זה נתפס בקרב הנהגים כ"הזדמנות נוספת" ולא כאקט מרתיע.

יתרה מכך,  הרושם המוטעה המתקבל בקרב הנהגים הינו הרחבת "פס טווח ההרשאה" ומכאן הירידה ברמת הציות לחוקי התנועה בקרב נהגים ש"זכו" לדוח אזהרה.

על מנת להמחיש את המסקנה  מעבר לכל ספק, הרי שהעובדות מדברות בעד עצמן: נהגים שקבלו "דוח אזהרה" ביצעו בממוצע פי 2 עבירות תנועה יותר מנהגים שקבלו דו"ח רגיל.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן