ההוצאות הכספיות על כלי הרכב – שנת 2012

סל ההוצאות של משפחה ישראלית ממוצעת ובעלת אמצעים בתקופה לא פשוטה זו גבוה למדי וכולל כמובן תקציב למטרת אחזקת רכב.בחודש האחרון נחשפנו לתנאי ההעסקה והשכר הנמוך של עובדי הקבלן מה שהביא למשא-ומתן מורכב של משרד האוצר מול נציג הסתדרות העובדים. לאחר שביתה קצרה של רוב מגזרי המשק העובדים השיגו בסופו של דבר שיפור בתנאי העסקתם והעלאת שכרם. כך או כך, גם סל ההוצאות של משפחה ישראלית ממוצעת ובעלת אמצעים בתקופה לא פשוטה זו גבוה למדי וכולל כמובן תקציב למטרת אחזקת רכב.

חישוב מקיף שנערך על-ידי חברת "חשב" המפרט עבורנו את סעיף ההוצאות הכספיות על כלי הרכב. הנתונים המפורסמים לפניכם מתייחסים לרכב בנפח 1600 סמ"ק, הקטגוריה הפופולארית ביותר, אשר נוסע בממוצע כ-15 אף ק"מ בשנה. לפי נתוני המחקר, מוגדר כלי הרכב כהון וסך ההוצאות בגינו מוגדרות כהחזר הון שנתי. החזר ההון השנתי המתייחס לרכב משומש בשווי ממוצע של 81.300 ₪, מסתכם ב 10.300 ₪, בחלוקה על-פי חודשים מדובר בהוצאה כספית של 861 ₪ לחודש. הנתונים הללו מתבססים בנוסף גם על איבוד ערך הרכב המשומש לאורך שלוש שנים מיום רכישתו ועד מכירתו, במחיר משוער של 56.900 ₪. התחשיב כולל בהערכה ריאלית עכשווית גם את עלויות האחזקה הנלוות: רישוי שנתי בסך 1491 ₪, ביטוח חובה בסך 1582 ₪, ביטוח מקיף בסך 3172 ₪. עלות תיקונים, חלפים או תאונות קלות מסתכם בכ-4587 ₪ לשנה ומחיר החלפת צמיגים כ-491 ₪. סעיף התדלוק נושא בעיקר התקציב ועומד על 10.660 ₪ לפי מחיר של 7.67 ₪ לליטר. הוצאות נלוות נוספות נאמדות ב-640 ₪. לפיכך ניתן לקבוע כי ההוצאה השנתית הכוללת על כלי-הרכב הינה כ-32.959 ₪. בנוסף לשכלול המוערך יש להוסיף עלות של כ-1.09 ₪ לכל קילומטר נוסף מעבר לנתון הקילומטראז' הממוצע שנכלל בתחשיב.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן