ar_20071105141153-s

זכויותיו של בעל רכב במקרה של תאונת דרכים / נזק לרכב

לכתבה המקורית בהאתר YAD2 לחצו כאן.

לפניכם המדריך השלם בנוגע לזכויות בעל הרכב במקרה של תאונה או נזק לרכב… ואל תשכחו: סעו בזהירות!!!
מאת: דורון אובזנק

מי קובע לאיזה מוסך להכניס את הרכב לאחר תאונה או נזקים לרכב?

בידיכם הבחירה לאיזה מוסך להכניס את הרכב לצורך טיפול. סוכן הביטוח, חברת הביטוח, מרכזי שמאות של חברות הביטוח או יבואן הרכב, אינם רשאים להפנות רכב למוסך מסוים, ובודאי שאינם רשאים לחייב אתכם להכניס את הרכב למוסך שאינכם חפצים בו, אם בתקופת האחריות ובמיוחד במקרה של תאונה. בחרו את מי שאתם מכירים ועל מי שאתם סומכים. שילמתם עבור זכות זו. כדאי להתייעץ עם מכרים ואנשי מקצוע.

מי בוחר את השמאי שמעריך את הנזק?

על בסיס הסדר השמאים 2002/7, זכותכם לבחור בעצמכם שמאי מרשימת שמאי החוץ
של חברות הביטוח. כמו כן, באפשרותכם לבחור שמאי אחר, מטעמכם ובאופן פרטי. שמאי חייב למלא את תפקידו בנאמנות, במסירות ובהגינות, ובאופן בלתי תלוי, ולא משנה מי משלם את שכרו.

מה תפקידו של סוכן הביטוח?

כאשר אתם מזמינים פוליסת ביטוח, ודאו כי הכיסוי מכסה טיפול בכל מוסך מורשה שתבחרו
ושעליו אתם סומכים ולא רק ב-"מוסכי ההסדר". סוכן הביטוח חייב לספק לכם מידע זה. בדקו האם חברת הביטוח תפצה אתכם באופן מלא (עלות התיקון במוסך + שכר טרחת שמאי), ו/או תשפה אתכם על פי "מחירי השוק". סוכן הביטוח הינו המייצג החוקי ובא הכוח שלכם מול חברת הביטוח. עמדו על כך שידרוש עבורכם תיקון מקצועי.

איך תדעו אם התיקון מקצועי?

רכבכם הנו רכושכם בלבד ועליכם להגן עליו ועל בטיחות הנוסעים בו. רק מנהל מקצועי במוסך מוסמך לבחור את החלפים איתם יתוקן הרכב ואת אופן התיקון, וזאת על פי סטנדרטים מחמירים של מקצועיות, בטיחות ואמינות. זכותכם לקבל מידע מלא ואף חוות דעת נוספת לגבי דו"ח השמאי ואופן תיקון הרכב לפני מתן הסכמתכם לביצוע התיקון. עמדו על זכותכם כי הרכב יתוקן באמצעות חלפים ראויים, באופן שתישמר רמת הבטיחות של הרכב.

ממי תקבלו אחריות על התיקון?

רק המוסך אחראי לאיכות הגימור ובטיחות הרכב. עליכם להתייעץ עם המנהל
המקצועי, ולקבל ממנו מידע מלא על אופי תיקון הרכב, סוג החלפים בהם השתמשו
בתיקון ומקורם, ומשמעות דו"ח השמאי. כמו כן עליכם לקבל אחריות מלאה על התיקון והחלפים.

איך תקבלו מידע על ירידת ערך?

חברת הביטוח חייבת להחזיר את המצב לקדמותו ערב קרות התאונה. וודאו כי קיבלתם את
מלוא הפיצוי בגין ירידת ערך במידה ונגרמה לרכב. זכרו – זהו הרכב שלכם, ושילמתם עבור הפוליסה. במקרה של חילוקי דעות עם שמאי הרכב בגין עלות החלפים או העבודה, הנכם זכאים להזמין שמאי פרטי, או לבקש מהמוסך שהוא חבר באיגוד המוסכים, להזמין ועדה טכנית ללא תשלום.

מה קורה עם חלפים לרכב שגילו אינו עולה על שנתיים?

ברכב שגילו אינו עולה על שנתיים, חל איסור להשתמש בחלפים משומשים. בעת עריכת
חוות דעת על הנזק שנגרם לרכב שגילו עד שנתיים, חייב שמאי הרכב לאשר לצורכי התיקון חלקים חדשים בלבד. בנוסף, אם מדובר ברכב שנעשו בו באחרונה תיקונים והורכבו בו חלפים חדשים, על השמאי לאשר חלפים חדשים אם אלה נפגעו בתאונה.

מתי אנחנו זכאים להגנה משפטית?

אם הרכב מבוטח בביטוח מקיף, במקרה של תביעה של הפוליסה שלכם, הנכם זכאים להחזר הוצאות משפט מחברת הביטוח, וזאת בהתאם לתנאי הפוליסה שלכם.

איזו סמכות מקצועית יש לשמאי?

לשמאי אין סמכות מקצועית לקבוע/לאשר/לחייב וכדומה – השמאי חייב לרשום נזק על פי אמות מידה אתיות נוקשות – זה תפקידו. כמו כן, חל איסור על השמאי להשפיע בכל דרך שהיא על המוסך לרכוש חלפים ממקור ספציפי. הינכם זכאים לקבל חלקים איכותיים ובטיחותיים.
כללי הזהב להבטחת זכויותיכם ובטיחותכם – תקציר

כאשר אתם מזמינים פוליסת ביטוח וודאו כי הכיסוי מכסה טיפול בכל מוסך מורשה שתבחרוושעליו אתם סומכים, ולא רק ב- "מוסכי ההסדר". סוכן הביטוח חייב לספק לכם מידע זה. סוגהכיסוי אינו חשוב פחות ממחירה של הפוליסה.
סוכן הביטוח הוא נציגכם ולא נציג חברת הביטוח וכך עליו לנהוג.
זכותכם לבחור את המוסך בו יטופל הרכב; חברות הביטוח, שמאי הרכב, יבואני הרכבוכד', אינם רשאים לכפות עליכם את רצונם – בחרו במוסך עליו אתם סומכים. שילמתם עבור זכותזו.
עמדו על זכותכם כי רכבכם יתוקן באמצעות חלפים ראויים באופן שרמת הבטיחות ברכב תישמר.
חברת הביטוח חייבת להחזיר את המצב לקדמותו ערב קרות התאונה. וודאו כי קיבלתם אתמלוא הפיצוי בגין ירידת ערך במידה ונגרמה לרכב.
במקרה בו קביעת שמאי הרכב של חברת הביטוח (שמאי חוץ) אינה מקובלת עליכם, באפשרותכםלהזמין שמאי בלתי תלוי (שמאי אחר), ולבקש מבעל המוסך הנחיה לזימון שמאי מכריע ו/אולהזמנת ועדת ערר (משרד התחבורה) ו/או סיוע בהכנת תביעות משפטיות – תלוי באופי המקרה.
על פי תקנות משרד התחבורה – אין להשתמש בחלפים משומשים לרכב שגילו מתחת לשנתיים.
על השמאי למלא את תפקידו בנאמנות, במסירות ובהגינות ללא משוא פנים ובאופן בלתיתלוי ולא משנה מי משלם את שכרו.
דעו כי המנהל המקצועי של המוסך הוא היחידי שמוסמך לקבוע את הטיפול הנחוץ לרכב,ואסור לשמאי לכפות שימוש בחלפים ממקור מסוים ו/או תיקון במקום החלפה ולהפך.
בביטוח מקיף, בעל הפוליסה זכאי להחזר הוצאות משפט מחברת הביטוח לתביעות צד ג'.
זכרו, על פי תקנות התעבורה, האחריות על שימוש ברכב לא תקין היא שלכם!
על כן עליכם לעמוד על כך שנותני השירותים שלכם יספקו תיקונים באיכות גבוהה שתשמראת בטיחות הרכב לאחר התיקון. 
תיקון תאונה הוא עניין רציני, ולא כדאי לתת להפרשי השתתפות עצמית או לפיתויים והטבות שונות להשפיע על שיקול הדעת שלנו או לפגוע בזכויותינו החוקיות. שמרו על ערך רכושכם ודרשו תיקון בטוח![

והכי חשוב! שמרו על עצמכם… נסיעה טובה!!!

צור קשר

דילוג לתוכן