add-rananabig-logo

יוזמת חקיקה: יבואנית לא תוכל "לזרוק" מוסך

לכתבה המלאה באתר YNET יש ללחוץ כאן.

איגוד המוסכים מעוניין לחייב את יבואניות הרכב בתקופת התקשרות של חמש שנים עם מוסכי רשת. המטרה: למנוע הפסקת קשר מיידית ללא פיצוי.

איגוד המוסכים יוזם חקיקה שתמנע מיבואניות רכב לנתק התקשרות עם מוסכי השרות שלהן "מהיום להיום". זאת באמצעות חוק שיקבע כי משך תקופת ההתקשרות יעמוד על לפחות חמש שנים. דרישה נוספת תהיה שיבואנית אשר תרצה לנתק קשרים עם מוסך חבר ברשת, תחויב בהודעה מוקדמת בת שנתיים לפחות על ביטול ההתקשרות, וכן בפיצוי סטטורי עבור בניית שוק, מוניטין והשקעות.

 

 

"חקיקת מגן כזו", כך בהצעת איגוד המוסכים, "תחייב את היבואניות לפעול לשיפור המוסכים ולשיפור רווחיותם, בשונה מהמצב כיום המאפשר לסלקם ללא תמורה.

במקביל מתכוון איגוד המוסכים לפעול לצמצום חסמי הכניסה לרשתות יבואניות הרכב. "כל עוד אין תחרות אנכית לכל מותג, אנו סבורים שעל המדינה לחייב את יבואניות הרכב לפתוח את חסמי הכניסה, וליישם בפועל את כוונת הצו המוסכם שאושר על-ידי בית המשפט להגבלים עסקיים ב-2002".

 

במסמך שפרסם האיגוד נאמר גם כי "בבדיקות שערך האיגוד למספר דגמי רכב המשווקים בישראל, עולה כי מוסכי היבואנית (כולל אלה שבבעלותה) מטפלים-מתקנים כ-25% מכלי הרכב של אותם מותגים. נתון זה מוכיח כי גם למוסכי יבואנית וגם למוסכים כלליים ומומחים, יש פוטנציאל רב בשוק, וכי הפעולות לפתיחת החסמים לא רק שלא תפגע ביבואניות הרכב ובמוסכיהן, אלא להפך".

 

באיגוד מבטיחים לפעול לפתיחת חסמי כניסה להסדרי ביטוח לכלל המוסכים הפועלים בתחום הפחחות והצבע, ולביטול הבידול בהנחה על ההשתתפות העצמית של המבוטח, הניתנת כיום רק למי שמכניס את רכבו לתיקון במוסך הסדר.

צור קשר

דילוג לתוכן