מצלמות המהירות החדשות פועלות החל מיום א' ה: 4.1.12

לאחר תקופת הרצה בת שלושה חודשים בהן נעשה שימוש במצלמות החדשות למטרות אכיפה בכבישי ישראל, זוהו וצולמו כמאה אלף עבירות תנועה.

לאחר תקופת הרצה בת שלושה חודשים בהן נעשה שימוש במצלמות החדשות למטרות אכיפה בכבישי ישראל, זוהו וצולמו כמאה אלף עבירות תנועה. כאלף דו"חות אזהרה בגין מהירות מופרזת וכמאתיים וחמישים מקרים של נסיעה באור אדום נשלחו לנהגים. בתדרוך לעיתונאים על-ידי קצין המשטרה: ניצב ברונו שטיין אשר ציין כי לנגד עיני המשטרה עומדים שיקולי בטיחות וזהירות. הרצון והחובה להפחתת מספר תאונות הדרכים, הוא שעורר את הצורך באכיפה הדוקה יותר. המצלמות משדרות באופן סלולארי בזמן אמת את העבירות למרכז הבקרה הקרוי א' 3 בו מתבצע זיהוי מדויק של לוחית הרישוי ואמדן המהירות. הדו"ח יישלח לנהג תוך 96 שעות. בתום פריסתן ברחבי הארץ יסתכם מספרן ב 300 יחידות, בעיקר בכבישים שנבחרו על-פי רמת הסיכון. פרויקט זה הוא הראשון בתוכנית ארוכת טווח של משטרת ישראל שמעוניינת לאכוף עבירות מסוג בריונות, עקיפות מסוכנת, חציית קו לבן ופסי הפרדה, או נסיעה לא חוקית בשולי הכביש.

דובר חברת מלמ-תים שהיא הקבלן המתכנן והמבצע את מערך המצלמות וחדר הבקרה, מציין כי הן בנויות מפלדה וממוגנות ירי והשפעתן תימדד לאורך זמן. כשהתכנון המקורי הוא הדגשתן וצביעתן באופן בולט ומתריע מראש.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן