images-3

רכב לפירוק | מכירת רכב לפירוק | רכב לגריטה מה צריך לעשות לפני ולמי לפנות

לכתבה המקורית באתר מאמרים לחצו כאן.

 

רכב לגריטה: איזה רכב אפשר לשלוח לגריטה? כמה כסף מקבלים? מה עם עשיתי טסט לרכב ואני רוצה למכור אותו לגריטה האם אקבל החזר?

התוכנית לגריטת כלי רכב ישן מאפשרת לבעל רכב ישן, אשר רכבו עומד בתנאים להשתתפות בתוכנית,למסור את רכבו למגרשי גריטה מורשים לאחר שביטל את רישיון רכבו במשרד הרישוי. בתמורה לגריטת הרכב יקבל בעל הרכב פיצוי בסך כ-3,000 ש"ח מהמדינה.
כל חלקי הרכב הגרוט יושבתו ויועברו למיחזור. 
מטרת התוכנית
התכנית לעידוד גריטה, המקודמת על ידי המשרד להגנת הסביבה, משרד התחבורה ומשרד האוצר צפויה להוריד מהכביש מדי שנה אלפי כלי רכב ישנים, הפולטים כמויות גדולות של זיהום אוויר ושבטיחותם נמוכה.
לפיכך, הורדה מסודרת של כלי רכב אלו מהכביש: 
תצמצם את זיהום האוויר בערים 
תפחית את הנזק מתאונות דרכים 
תקטין את מספר גרוטאות הרכב המושלכות בערים ובצידי הדרכים 
תביא להגדלת מיחזור חומרי הגלם של הרכב 
רכבים הרשאים להשתתף בתוכנית
שימו לב! כל התנאים הבאים חייבים להתקיים: 
רכב משנת ייצור 1990 או ישן יותר 
רכב שרישיונו (טסט) בתוקף 
רכב מסוג פרטי – נוסעים (ברישיון הרכב מופיע – סוג הרכב M1) 
רכב אשר נמסר לגריטה בידי בעליו הרשומים 
רכב שאינו מעוקל או משועבד 
או

רכב מגיל 15 שנים ומעלה אשר הורד מהכביש עם קוד ביטול "ניידות בטיחות" של משרד התחבורה 
רכב מגיל 15 שנים ומעלה אשר לגביו ניתנה הודעת אי שימוש ממשטרת ישראל 
רכב מסוג פרטי – נוסעים (ברישיון הרכב מופיע – סוג הרכב M1) 
רכב אשר נמסר לגריטה בידי בעליו הרשומים 
רכב שאינו מעוקל או משועבד 
תהליך גריטת הרכב
אם רכבך עונה לתנאי התוכנית עלייך לפעול בהתאם לשני השלבים הבאים: 
שלב ראשון: ביטול רישיון הרכב.
על בעליו הרשום של הרכב בלבד, להגיע לאחד ממשרדי הרישוי כשברשותו רישיון הרכב, תעודה מזהה וצ'ק מבוטל. במשרד הרישוי יגיש בעל הרכב בקשה לביטול רישום הרכב ויופק רישיון רכב זמני ל- 48 שעות. 
שלב שני: מסירת הרכב באתרי גריטה מורשים.
על בעליו הרשום של הרכב או מיופי כוח (יש למלא את טופס ייפוי הכוח של אדם פרטי או את טופס ייפוי הכוח של תאגיד) להגיע לאחד מאתרי הגריטה המורשים עם רישיון הרכב הזמני ותעודה מזהה של בעל הרכב. לאחר זיהוי הרכב ובעליו, הרכב יישאר באתר לצורך השבתה וגריטה. תוך 45 ימים מתום התהליך יזוכה חשבון בעל הרכב בסך 3,000 ש"ח. 
מיקום אתרי הגריטה
תכנית הגריטה תופעל באמצעות מס' אתרים מורשים לגריטת כלי רכב ישנים. רשימה מעודכנת של אתרי הגריטה מפורסמת באתר של המשרד להגנת הסביבה.

 

מידע נוסף ומלא כולל כאלה שישמחו לרכוש רכבים לפירוק באתר הבא:

http://

xn—-1hcnphi0d0abg.goop.co.il או רכב-לפירוק נקודה goop נקודה סי או נקודה אייאל

צור קשר

דילוג לתוכן