392686_BIG

2013: כ-225 אלף כלי רכב פרטיים יובאו ב-3.27 מיליארד ד'

לכתבה המקורית באתר גלובס לחצו כאן.

זאת, לעומת 203,727 כלי רכב ב- 2012, בשווי בשווי כולל של כ-2.94 מיליארד ד' ■ הציבור הישראלי קונה יותר רכבים, אבל משלם פחות מס קנייה – הישראלים רוכשים רכבים זולים יותר

הציבור הישראלי קונה יותר רכבים, אבל משלם פחות מס קנייה. איך זה ייתכן? הישראלים רוכשים רכבים זולים יותר. היקף היבוא של כלי רכבים פרטיים בשנת 2013 הסתכם ב-225,297 כלי רכב, בשווי כולל של כ-3.27 מיליארדדולר, לעומת 203,727 כלי רכב ב- 2012, בשווי בשווי כולל של כ-2.94 מיליארד דולר. מדובר בעלייה בשיעור של 10.6%.

ואולם, הכנסות מס קנייה מיבוא כלי רכב עלו בשנת 2013 בשיעור נמוך יותר של 1.1%, וזאת כתוצאה ממעבר לכלי רכב זולים יותר, בעלי זיהום אויר נמוך יותר, שהמס עליהם נמוך יותר. חלק נוסף מההפחתה במחיר היבוא מיוחס לירידה בשערי החליפין, במיוחד הין היפני.

המחיר הממוצע של הרכבים הפרטיים שיובאו בשנת 2012 עמד על כ-56 אלף שקל, אשר מס הקנייה הממוצע הנגזר מהם עומד על 61.1%; וב-2013 עמד המחיר הממוצע על סך של 52 אלף שקל – שהמס הנגזר מהם הנו 59.9%.

מנתוני יבוא מוצרים בני קיימא, שמפרסמת היום החטיבה לכלכלה ברשות המסים, עולה כי מגמת השינוי בכמות המיובאת של כלי רכב לא הייתה אחידה על פני השנה: במחצית הראשונה של השנה הסתמנה ירידה ביבוא כלי הרכב לעומת התקופה מקבילה אשתקד, אך לאחר מכן התהפכה המגמה וחל גידול משמעותי – בין היתר בשל הקדמת רכישות לאור השינויים שהיו צפויים להיכנס באוגוסט האחרון לנוסחת המיסוי הירוק וניתנה תקופת מעבר עד חודש אוקטובר האחרון לשחרור לפי הנוסחה הקודמת לכלי רכב שהגיעו לפני השינוי.

כתוצאה מכך, בחודש ספטמבר עלה מספר כלי הרכב ששוחררו מהמכס ב-126% לעומת החודש המקביל אשתקד. בעקבות שינוי נוסחת המיסוי הירוק והעלאת המס על רכבי יוקרה החל מחודש ספטמבר, נבלמה מגמת הירידה בשיעור הממוצע של מס קנייה.

עוד עולה מהנתונים שפורסמו, כי יבוא רכב מסחרי בשנת 2013 הסתכם ב-7,480 כלי רכב – נתון המשקף עלייה של 2.2% לעומת 2012. בחודש דצמבר 2013 הסתכם יבוא כלי רכב נוסעים ב-12,191 – ירידה של 6.4% (שנובעת בין השאר מיבוא מוגבר של כלי רכב בחודשים קודמים).

 

 

מייבאים פחות סיגריות

עוד עולה מנתוני היבוא, כי בשנת 2013 הסתמנה מגמה מעורבת ביבוא של מוצרי החשמל "הלבנים". כך, במכונות כביסה ומדיחי כלים חלה עלייה ביבוא, ואילו במקררים ובמייבשי כביסה חלה ירידה ביבוא. במקררים חלה ירידה של 6.3%, וזאת על פי רשות המסים כתוצאה מיבוא מוגבר בשנת 2012 בעקבות מבצע החלפת מקררים של משרד האנרגיה. במייבשי כביסה חלה ירידה של 14.5%, במכונות כביסה חלה עלייה של 1.9% ומדיחי כלים חלה עלייה של 14.3%.

ירידה ביבוא נרשמה גם במוצרי האלקטרוניקה הבידורית – ביבוא טלוויזיות נרשמה ירידה של 3.6% וביבוא וידאו ו-DVD נרשמה ירידה בשיעור של 13.5%. גם לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ההוצאה לציוד חשמלי וציוד אחר בשנת 2013 ירדה ב-2.8% לעומת 2012.

גם בנתוני היבוא של סיגריות חלה ירידה בכמויות, בשיעור של 3%, אך מנגד נרשמה עלייה בערך היבוא בשיעור של 5.6%. זאת, ככל הנראה בעקבות מעבר לרכישת סיגריות לגלגול במקום רכישת סיגריות זולות.

 

 

בחודש דצמבר 2013 לעומת החודש המקביל אשתקד חלה עלייה ביבוא רוב המוצרים למעט מקררים שחלה בהם ירידה בשיעור של 25%. במייבשי כביסה חלה עלייה של 73.2%, מכונות כביסה חלה עלייה של 7.7%; מדיחי כלים חלה עלייה של 26.6%; עלייה נרשמה גם בנתוני היבוא של אלקטרוניקה בידורית, טלוויזיות 4.9%, וידאו ו DVD 36.7%.

צור קשר

דילוג לתוכן