טיפול קטן ₪715 ₪ 581 כולל עבודה ומע״מ החלפת שמן מנוע (לפי הוראות יצרן) מסנן…