טיפול קטן ₪871 ₪ 670 כולל עבודה ומע״מ החלפת שמן מנוע (לפי הוראות יצרן) מסנן…