טיפול קטן ₪870 ₪ 692 כולל עבודה ומע״מ החלפת שמן מנוע (לפי הוראות יצרן) מסנן…