טיפול קטן ₪851 ₪ 661 כולל עבודה ומע״מ החלפת שמן מנוע (לפי הוראות יצרן) מסנן…